Se alla

Liberal politik för en förbättrad folkhälsa

Liberal folkhälsopolitik går ut på att ge människor tillräcklig information och stöd så att de har goda förutsättningar leva ett hälsosamt liv. Det sker genom förstärkt förebyggande arbete med ökade insatser på forskning, utbildning , information och personlig rådgivning.

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att det förebyggande arbetet förstärks genom ökade insatser på forskning, personalutbildning, information och personlig rådgivning.

 

  • Liberalerna ska verka för att ytterligare resurser riktas till det hälsofrämjande arbetet inom primär och sjukhusvården. Folktandvården ska på samma villkor som vårdcentralerna kunna erbjuda hjälp med tobaksavvänjning.

 

  • Liberalerna ska verka för att särskilt utveckla det förebyggande hälsoarbetet hos barn- och unga genom att aktivt stödja och utveckla samtals- och ungdomsmottagningar i nära samverkan med kommunerna.

Vi liberaler vill driva en politik som leder till minskad segregation, diskriminering och utanförskap. En politik som leder till förbättrad folkhälsa och stora hälsovinster. Det förebyggande arbetet ska förstärkas genom ökade insatser på forskning, utbildning, information och personlig rådgivning.  Att bevara och förbättra hälsan är avgörande för livskvaliteten hos varje enskild individ.

Regionen har ett viktigt ansvar att upplysa och informera om de skador som felaktig kost, dåliga motionsvanor, rökning, alkohol och narkotikamissbruk medför. Sörmlänningarna ska kunna påverka sin hälsa genom val baserade på fakta. Politikens uppgift är att stödja och skapa goda förutsättningar för dessa val, inte att styra människors sätt att leva. Folkhälsoarbete är således en balansgång mellan det som vi vet är bra för individens hälsa och det som individen själv väljer att göra. För oss liberaler är den enskilde individens ansvar, kunskap och önskan att förebygga ohälsa den bästa grunden för en god folkhälsa.