Debattartikel publicerad i Sörmlands Nyheter & Eskilstuna-Kuriren.

Under året har Sverigedemokraterna visat ett allt större intresse för sjukvården. Vi välkomnar i grunden att fler partier vill vara med och lösa de utmaningar som vårt välfärdssamhälle står inför men delar dock inte Sverigedemokraternas syn på hur detta bör göras.

Hade Sverigedemokraternas politik fått genomslag hade Sverige varit ett fattigare land ekonomiskt, kulturellt och frihetligt. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som står för nationalism, protektionism, EU-motstånd, intolerans och inskränkthet. Allvarligast för att kunna utveckla sjukvården är dock Sverigedemokraternas ekonomiska politik.

Den budget som Sverigedemokraterna lade fram i riksdagen för 2017 innebar en sänkning av de generella statsbidragen till kommuner och landsting med 26 miljarder, med målet att till 2020 sänka dem med 48 miljarder. För landstinget i Sörmland skulle detta betyda en minskning av våra resurser med 229 miljoner kronor. Denna summa motsvarar till exempel kostnaden för 395 sjukskötersketjänster. Sverigedemokraternas politik innebär alltså en radikal nedskärning av resurserna till den svenska sjukvården.

Lägg till detta att Sverigedemokraterna vill införa samvetsfrihet för alla som arbetar inom vården. Detta innebär att du som patient inte kan garanteras en jämlik vård eftersom du riskerar att möta en person som inte vill utföra ett visst ­ingrepp.

På detta sätt inskränks även kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp. Vi ­menar att alla som vänder sig till svensk sjukvård måste ­kunna lita på att alla med kompetens och behörighet att utföra ett visst ingrepp faktiskt ­också utför arbetsuppgiften.

Ett annat system, där exempelvis en barnmorska kan vägra att utföra abort av privata religiösa skäl, säger vi nej till. Vi har inte heller någon förståelse för Sverigedemokraternas krav att inskränka den fria aborträtten från vecka 18 till vecka 12. Svensk lagstiftning är här en av de mest moderna och progressiva i världen och bör värnas.

Sverigedemokraterna står för socialkonservativa värderingar. Det betyder i praktisk politik mindre resurser till sjukvården, samvetsfrihet och en inskränkt aborträtt. Vi står för andra värderingar som konkret leder till mer resurser till välfärden, en jämlik vård och ett försvar av den svenska­ abortlagstiftningen. Värderingar har betydelse!

Monica Johansson (S)
finanslandstingsråd

Fredrik Lundgren (L)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd