För att öka tryggheten och säkerheten för patienter och personal på vårdcentraler och sjukhus i Sörmland satsar Koalitionen i landstinget 3 miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder i sin kommande budget. Detta efter en rad hotfulla händelser i länets sjukhus och vårdcentraler.

– Det är en viktig signal till vår personal och våra patienter att Koalitionen tar patient- och arbetsmiljön på största allvar. Vår personal och patienter ska även fortsättningsvis vara trygga i våra verksamheter, säger Fredrik Lundgren, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Trygghetssatsningen på 3 miljoner är en del i Koalitionens kommande budget för 2018, som man menar kommer att leda till tryggare arbetsmiljö för vårdpersonalen och bättre patientmiljö. Resurserna ska bland annat användas till väktare och andra trygghetsskapande åtgärder.