Se alla

Liberal politik för vården nära dig

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för tillgängligheten inom hälso- och sjukvården ökar inom hela länet. Vårdcentralernas tidböcker ska vara öppna och bokningsbara för patienterna.
  • Liberalerna ska verka för att de tre akutmottagningarna – Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna – i länet bevaras under mandatperioden, samt att de två förlossningsmottagningarna i Eskilstuna och Nyköping bevaras.
  • Liberalerna ska verka för att alla patienter ska erbjudas en fast husläkare i primärvården.

Den nära vården ska utgöra basen i den sörmländska hälso- och sjukvården och bygga på kompetens, trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Regionen ska aktivt arbeta för att en större andel av hälso- och sjukvårdens resurser styrs till den nära sjukvården. Patienten ska ges möjlighet att ta del av hälso- och sjukvård på sina villkor och utifrån sina unika förutsättningar.

 

Liberalerna vill även att alla sörmlänningar ska erbjudas en fast husläkare i primärvården. Med en läkare som känner dig och din sjukdomshistoria kortas ledtiderna inom sjukvården och slutenvården kan avlastas då primärvården allt mer kan hantera svårare sjukdomar.

 

Det är av yttersta vikt att hälso- och sjukvården i Sörmland är tillgänglig, flexibel och anpassad till det moderna samhället. Liberalernas strävan är att Sörmlands invånare sätts i centrum. Därför ska vården erbjuda generösa öppettider med kvälls- och helgöppna mottagningar över hela länet, samt möjlighet för alla att boka tid direkt via nätet. Tillgängligheten ska även förbättras genom mer resurser till sjukvårdsupplysning och smartare teknikanvändning.

 

Liberalerna bejakar den utveckling som skett med mobila team och SSIH i regionens verksamhet. Att den sköre kan få den vård den behöver i hemmets trygghet skapar ett effektivit resursutnyttjande av våra gemensamma resurser.