Se alla

Liberal politik för vård i livets slutskede

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att alla som önskar mänskligt stöd i livets slutskede ska erbjudas detta och därmed inte behöva dö i ensamhet.
  • Liberalerna ska verka för att patienten i palliativ vård kan ta direktkontakt med den avdelning man tidigare vårdats på i syfte att på ett enkelt sätt få tillgång till sjukhusets resurser.
  • Liberalerna ska verka för att utveckla anhörigstöd vars syfte är att erbjuda människor i livets slutskede stöd och mänsklig värme.

Palliativ vård är vård av sjukdomar som inte går att bota, men där det är möjligt att lindra smärta och andra symptom. Den palliativa vården ska vara högt prioriterad inom sjukvården och tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. En effektiv smärtlindring är ett viktigt inslag i den palliativa vården.

 

För oss liberaler är det viktigt att ingen som önskar mänskligt stöd i livets slutskede ska behöva dö i ensamhet. För att avslutet ska vara så värdigt som möjligt är det viktigt att vården tar hänsyn till individens behov och önskemål. Det är även viktigt att den palliativa patientens anhöriga får det stöd de behöver i sin vardag.

 

De patienter som befinner sig i livets slutskede, och som efter utskrivning från sjukhus får vård och omsorg i kommunal hemsjukvård eller SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) ska snabbt och utan besvär på nytt få tillgång till sjukhusets resurser vid behov. Dessa patienter ska när som helst kunna ta direktkontakt med den avdelning man tidigare vårdats på utan att först behöva söka via en akutmottagning.