Se alla

Liberal politik för våra äldres vårdbehov

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att multisjuka äldre, vid behov, får en egen väg in i sjukvården, där de går förbi akutmottagningen och direkt in på en geriatrisk avdelning.

 

  • Liberalerna ska verka för att fler särskilda äldreläkare, läkare med geriatrisk specialistkompetens, anställs inom regionen.

 

  • Liberalerna ska verka för att den mobila äldreakuten byggs ut och förstärks med ytterligare resurser.

En stor andel av de äldre som kommer i kontakt med sjukvården är multisjuka. Inte sällan söker den äldre individen vård för en krämpa men är även drabbad av andra typer av sjukdomar. I dagsläget är geriatriken, kunskapen om åldrandets sjukdomar, ett eftersatt område. Läkare som besitter denna specialistkunskap är för få till antalet. Alla äldre skall ha samma tillgång till vård utifrån sina behov.

 

Att säkra tillgången på kompetens kring äldres hälsa är avgörande för regionens förmåga att erbjuda god vård åt en åldrande befolkning. För att uppnå denna målsättning är det nödvändigt att skapa incitament för att förmå verksamma specialister på äldres hälsa, geriatriker, att välja regionen som arbetsgivare.

 

Risk för undernäring är ett stort problem för många äldre som vårdas på sjukhus. Att skillnaden är så stor mellan hemmaboende och dem som finns på sjukhus är inte acceptabel. Vi liberaler vill därför utforma maten efter den äldres särskilda behov, med mycket energi och näring, samtidigt som måltiden till en del av behandlingen av den sjuka äldre.

 

Liberalerna vill även satsa på att bygga ut den mobila äldreaktuen. Med en snabb äldreakut som kommer hem till patienten kan vi korta väntetiderna, ge bättre vård i hemmet och utveckla specialisera den geriatriska vården på sjukhusen ytterligare.