Se alla

Liberal politik för rätt vård i rätt tid

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att vårdgarantin omfattar hela vårdprocessen, inklusive diagnostik, undersökningar, provtagningar och återbesök.
  • Liberalerna ska verka för att vårdgarantin innebär rätt till vård även inom Norden och i EU.
  • Liberalerna ska verka för att patienten ska ha rätt att välja vårdgivare inom slutenvården som är möjligt inom primärvård och öppenvård inom Sverige.

De vårdgarantier som finns i Sörmland syftar till att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Vi liberaler vill att en medborgare som ska komma i kontakt med vården samma dag som hon söker hjälp och få träffa en läkare inom fem dagar.

 

Det finns idag ingen garanti för hur lång tid det får ta innan en diagnos fastställs. I vissa fall kan det innebära att det tar månader, ibland år, innan en patient får en diagnos och därmed tillgång till specialistläkarkompetens för sin åkomma. Vi liberaler vill att regionen ställer krav på att såväl provtagning som undersökning genomförs effektivt och skyndsamt. Ett rimligt krav är att patienten ska få sin diagnos fastställd inom 30 dagar. Till skillnad från idag inkluderas därmed även tid för utredning och diagnostik inom vårdgarantins tidsramar.

 

Vi vill att slutenvården ska öppnas upp på samma sätt som öppenvården, och patienten därmed kan söka sig till den vårdgivare den själv önskar i hela landet.

 

Vi liberaler vill stärka den enskildes valfrihet genom riva murarna runt Sörmland men även runt Sverige. Därför vill vi att vårdgarantin ska innebära rätt till vård inom Norden och i EU.