Se alla

Liberal politik för psykisk hälsa

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att de mobila teamen inom psykiatrin byggs ut och förstärks.
  • Liberalerna ska verka för att privata vårdgivare, i större utsträckning än idag, tillåts verka inom den offentligt finansierade psykiatrin.
  • Liberalerna ska verka för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin samt samtalsmottagningarna för barn och unga.

Allt fler mår dåligt i vårt samhälle. Den här utvecklingen måste vi bryta och det kan vi göra genom snabba insatser som är individuellt anpassade.

 

Den som har en psykisk sjukdom har samma rätt till bot och lindring som den människa som lider av fysisk sjukdom och smärta. Vi liberaler anser att det krävs bättre tillgänglighet, högre kompetens och patientsäkerhet, bättre bemötande och vårdmiljö. Den psykiatriska vård regionen erbjuder ska garantera brukarna bästa tänkbara personcentrerad behandlingsform i kombination med kunskapsbaserad metod.

 

Den nära hälso- och sjukvården ska vara den naturliga ingången i vården för ungdomar med psykisk ohälsa. Där ska man tidigt kunna upptäcka och identifiera psykisk ohälsa hos ungdomar med mindre allvarliga former av psykisk problembild. För detta ändamål krävs en ökad kompetens om psykiska sjukdomar inom närvården. När problem synliggöras tidigt är det enklare att i nästa steg, om behov finns, vägleda ungdomarna vidare till den psykiatriska specialistvården.

 

Rätt att välja vård och behandling ska vara självklart även för den som lider av psykisk sjukdom. Vi liberaler är därför övertygade om att det är av stor vikt för utvecklingen av den psykiatriska vården att privata vårdgivare, i större utsträckning än idag, tillåts verka även inom den offentligt finansierade psykiatrin. Det finns goda erfarenheter av beroendevård, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och ätstörningsvård i privat regi runt om i landet. En sådan utveckling främjar förnyelse och nya lösningar som utgår från patientens behov.

 

Liberalerna ser även behovet av en utbyggnad av de mobila teamen inom psykiatrin. Att bli upphämtad av polis för att bli transporterad till en psykiatriakut är långt ifrån det optimala skeendet för varken polisen eller den sjuke.