Se alla

Liberal politik för personer med funktionsnedsättning

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att insatser som ges till personer med funktionsnedsättning utformas utifrån den enskilde individens behov.
  • Liberalerna ska verka för att regionens samverkan med kommunerna samt handikappförbunden och andra brukarorganisationer stärks och fördjupas.
  • Liberalerna ska verka för att fritt val av hjälpmedel utvidgas till att omfatta fler hjälpmedel.

Personer med funktionsnedsättning har individuella behov. Därför är det viktigt att all planering av insatser görs i samråd med berörd individ eller dennes företrädare. Individen ska ges möjlighet till delaktighet i såväl planering som genomförande av vård och behandling. Utgångspunkten ska vara åtgärder som leder till ökade möjligheter för individen att leva ett självständigt liv.

 

 

Vi liberaler vill öka tillgängligheten, tryggheten och möjligheten till delaktighet på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Studier Folkhälsomyndigheten genomfört visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med den övriga befolkningen.

 

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Tillgängliga verksamheter upplevs också ofta som bättre av människor som inte har funktionsnedsättningar. Det handlar om individens frihet, en frihet som innebär att varje individ i så stor utsträckning som möjligt har makt att forma sitt eget liv.

 

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att öka inflytandet över sina hjälpmedel. Vi liberaler vill att individen fritt ska kunna välja mellan ett brett urval av olika hjälpmedel. Det stärker individens oberoende och möjlighet att vara aktiv i sin vardag.

Fritt val av hjälpmedel ska utvidgas och innefatta fler hjälpmedel.