Se alla

Liberal politik för en tillgänglig akutsjukvård

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att en första bedömning ska ske inom en timme vid akutbesök samt att akutläkare finns i tjänst.
  • Liberalerna ska verka för att det ska finnas tydlig information om exempelvis förväntad väntetid, tidtabell för kollektivtrafik och apotekets öppettider via digitala skärmar på akutmottagningarna.
  • Liberalerna ska verka för att säkerheten på länets akutmottagningar prioriteras. Ingen patient eller medarbetare ska känna sig otrygg inom landstingets verksamheter.

Alla som söker sig till en akutmottagning ska, senast inom en timme, få komma i kontakt med läkare eller sjuksköterska för en första bedömning. Om den vårdsökande istället bör hänvisas till primärvården, eller en annan form av insats, ska information snarast ges om detta, och helst även tidsbokning ske vid patientens vårdcentral direkt på akutmottagningen.

 

En välkomnande, säker och informativ miljö på akutmottagningen är viktigt för att patient och anhöriga ska känna trygghet i en utsatt situation. Vi liberaler har en nolltolerans mot hot och våld inom landstingets verksamheter. Patienter och personal måste kunna sig trygga på en akutmottagning.

 

Det arbete som påbörjats med införandet av akutläkartjänster ska vidareutvecklas. En akutläkare kan snabbt prioritera och koordinera lämpliga vårdinsatser utifrån behov och tillgängliga resurser. Vår ambition är att akutläkare ska vara anställda vid samtliga akutmottagningar i länet.