Se alla

Liberal politik för en levande kultur

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att regionens erbjudande om två kulturupplevelser per år till alla länets barn och ungdomar mellan 5-15 år kvalitetssäkras.
  • Liberalerna ska verka för att samarbetet mellan regionen, Sörmlands Idrottsförbund, kommunerna, privata aktörer och länets studieförbund utvecklas och förstärks.
  • Liberalerna ska verka för att det nybyggda länsmuséet i Nyköping kommer hela länet till del.

En liberal kulturpolitik kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. När människan utövar eller tar del av kultur föds inspiration, kreativitet och nya idéer. Kultur får människor att växa och erbjuder individen möjlighet till bildning och personlig utveckling. Vi liberaler vill fortsätta att utveckla kulturen. Politikens uppgift är emellertid inte att utforma kulturen utan stimulera och hjälpa till genom att skjuta till resurser som ger möjlighet att bedriva en väl utvecklad kulturverksamhet över hela länet.

 

Regionens kulturinstitutioner är viktiga aktörer för att uppnå målen för ett friskare län. Inte minst är dessa verksamheter en viktig garant för dialog och en demokratisk samhällssyn. Kulturens stora egenvärde för mänsklig utveckling och hälsa är en primär grund för att utveckla ett hållbart samhälle. Ett aktivt kulturdeltagande gagnar både den enskilde och samhället, genom ökad förmåga till återhämtning efter sjukdom och ökad samhällelig delaktighet och sociala kontaktytor vilket även motverkar utanförskapets ohälsorisker.

 

I den så kallade Sörmlandsmodellen erbjuds länets barn och i ungdomar mellan 5-15 år två kulturevenemang per läsår. Det kan vara musik, dans eller teater. Detta är unikt för Sörmland. Det är upp till varje skola att ta vara på detta erbjudande och Liberalerna vill att Sörmlandsmodellen kvalitetssäkras så att denna möjlighet verkligen kommer alla barn till del.

 

Sörmland har ett rikt utbud av idrottsföreningar. Tillgång till idrott på både elit- och breddnivå är ytterligare en faktor som lockar människor och företag till länet. Idrottsrörelsen som folkrörelse ger även samhällsekonomiska vinster i form av en friskare befolkning. Idrotten har en viktig roll att spela för de unga i länet. Genom den verksamhet som idrottsföreningarna bedriver skapas kontaktytor till och mellan ungdomar. Kontaktytor som annars hade varit svåra att finna. Regionen ska förbli en aktiv partner till sörmländsk idrott. Det engagemang regionen har inom länets studieförbund ska utvecklas. Vi liberaler är övertygade om att en mångfald av studieförbund av hög kvalité ger länets invånare förutsättningar att på individuell nivå förverkliga sina intressen och därmed utvecklas som människor.