Liberalerna vill att landstinget tillsammans med staten och Mälardalens högskola etablerar en tandhygienistutbildning i Eskilstuna. Tandhygienisterna är centrala inom tandvården och idag finns det tyvärr allt för få tandhygienister. Med en egen utbildning i Sörmland kan vi lättare knyta till oss dem som utbildas och öka Folktandvårdens utbud i Sörmland. Dessa tandhygienister kan utföra de flesta rutinkontroller inom tandvården och därmed avlasta tandläkarna.

 

Ett steg på vägen mot en god tandhälsa för alla är abonnemangstandvård där den enskilde erbjuds att betala sin tandvård i form av ett abonnemang, och därmed har kontroll över sina kostnader. Frisktandvårdskonceptet ska fortsätta för att uppnå en bättre munhälsa och behålla tänderna friska. I detta arbete utgör abonnemangstandvård en central beståndsdel och är något som Liberalerna vill byggs ut, och att fler omfattas av systemet.

  • Liberalerna ska verka för att etablera en tandhygienistutbildning på Mälardalens Högskola.
  • Liberalerna ska verka för att sörmlänningarna i större grad ansluter sig till abonnemangstandvård.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.