Se alla

Liberal politik för en god tandhälsa

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att etablera en tandhygienistutbildning på Mälardalens universitet.
  • Liberalerna ska verka för att sörmlänningarna i större grad ansluter sig till abonnemangstandvård.

Liberalerna vill att regionen tillsammans med staten och Mälardalens universitet etablerar en tandhygienistutbildning i Eskilstuna. Tandhygienisterna är centrala inom tandvården och idag finns det tyvärr allt för få tandhygienister. Med en egen utbildning i Sörmland kan vi lättare knyta till oss dem som utbildas och öka Folktandvårdens utbud i Sörmland. Dessa tandhygienister kan utföra de flesta rutinkontroller inom tandvården och därmed avlasta tandläkarna.

 

Ett steg på vägen mot en god tandhälsa för alla är abonnemangstandvård där den enskilde erbjuds att betala sin tandvård i form av ett abonnemang, och därmed har kontroll över sina kostnader. Frisktandvårdskonceptet ska fortsätta för att uppnå en bättre munhälsa och behålla tänderna friska. I detta arbete utgör abonnemangstandvård en central beståndsdel och är något som Liberalerna vill byggs ut, och att fler omfattas av systemet.