Se alla

Liberal politik för en effektiv organisation

Liberalerna arbetar för att regionens organisation ska fungera optimalt så att skattebetalarnas pengar används till de ska. Digitalisering är ett av det viktigaste instrument för att nå dit.

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att regionens resurser ska användas optimalt. Skattemedel ska gå till att producera god och tillgänglig verksamhet.
  • Liberalerna ska verka för att regionens administration omfördelas till ett optimalt resursutnyttjande vid regionbildningen.
  • Liberalerna ska verka för att moderna och effektiva datorsystem används i regionen. Oerhört mycket arbetstid går åt till gamla och inkompatibla arbetsmetoder.

Regionen är en politiskt styrd organisation med många olika nivåer och drygt 7000 medarbetare och en budget som närmar sig 10 miljarder kronor. Varje skattekrona som tas av medborgarna ska gå till att producera en god och tillgänglig verksamhet för samma medborgare.

 

Liberalerna ser att konkurrensutsatta verksamheter producerar bättre kvalitet till ett lägre pris, och detta är inte så märkligt egentligen. Finns det en risk att man väljs bort måste man visa varför man ska bli vald. Liberalerna stödjer därför olika privata initiativ inom regionens verksamheter för att öka valfriheten och hushålla med skattepengarna på bästa möjliga vis.

 

Vi vill även att administrationen inom regionen omfördelas optimalt vid regionbildningen. Viss administration behöver vi mer av, så som medicinska sekreterare som kan avlasta sjuksköterskor och läkare, annan kanske mindre. Det är dock viktigt att påpeka att en så stor organisation som Region Sörmland behöver kompetenta utredare, handläggare och chefer för att bedriva verksamheten på bästa sätt.

 

En väg för att minska administrationen utan att göra stora personalförflyttningar är att uppdatera regionens ibland extremt omoderna IT-miljö. Vårdpersonal handhar hundratals IT-system i sin vardag och dessa måste i framtiden kunna kommunicera med varandra. Samtidigt bör vi inte vara främmande från att lyfta bort vissa administrativa uppgifter istället för att bara tillföra sådana.