Landstinget är en politiskt styrd organisation med många olika nivåer och drygt 7000 medarbetare och en budget som närmar sig 10 miljarder kronor. Varje skattekrona som tas av medborgarna ska gå till att producera en god och tillgänglig verksamhet för samma medborgare.

 

Liberalerna ser att konkurrensutsatta verksamheter producerar bättre kvalitet till ett lägre pris, och detta är inte så märkligt egentligen. Finns det en risk att man väljs bort måste man visa varför man ska bli vald. Liberalerna stödjer därför olika privata initiativ inom landstingets verksamheter för att öka valfriheten och hushålla med skattepengarna på bästa möjliga vis.

 

Vi vill även att administrationen inom landstinget omfördelas optimalt vid regionbildningen. Viss administration behöver vi mer av, så som medicinska sekreterare som kan avlasta sjuksköterskor och läkare, annan kanske mindre. Det är dock viktigt att påpeka att en så stor organisation som Landstinget Sörmland behöver kompetenta utredare, handläggare och chefer för att bedriva verksamheten på bästa sätt.

 

En väg för att minska administrationen utan att göra stora personalförflyttningar är att uppdatera landstingets ibland extremt omoderna IT-miljö. Vårdpersonal handhar hundratals IT-system i sin vardag och dessa måste i framtiden kunna kommunicera med varandra. Samtidigt bör vi inte vara främmande från att lyfta bort vissa administrativa uppgifter istället för att bara tillföra sådana.

  • Liberalerna ska verka för att landstingets resurser ska användas optimalt. Skattemedel ska gå till att producera god och tillgänglig verksamhet.
  • Liberalerna ska verka för att landstingets administration omfördelas till ett optimalt resursutnyttjande vid regionbildningen.
  • Liberalerna ska verka för att moderna och effektiva datorsystem används i landstinget. Oerhört mycket arbetstid går åt till gamla och inkompatibla arbetsmetoder.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.