Se alla

Liberal politik för digitaliseringen

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att regionen ska erbjuda fler nätbaserade lösningar till datorer och smarta enheter i vilka sörmlänningarna kan hantera sina kontakter med vårdgivare.
  • Liberalerna ska verka för att fortsätta utveckla det virtuella rummet på nätet där sörmlänningarna ska kunna utföra en rad självbetjäningstjänster såsom remissföljning, tidsbokning, receptförnyelse och ta del av provsvar.
  • Liberalerna ska verka för att du som patient ska kunna ha kontakt med din vårdgivare på det sätt som passar dig bäst. Vårdgivaren ska tillhandahålla både fysiska och digitala tjänster.

Digitaliseringen är en framgångsfaktor för att möta framtidens ut­maningar inom hälso- och sjukvården. Framtagandet av nätbaserade lösningar och mobila applikationer för medborgarnas kontakter med sjukvården sker nu med rasande fart inom det privata. För Liberalerna är det prioriterat att skynda på utvecklingen även i Region Sörmland. Vår ambition är att sörmlänningarna ska mötas av en öppen region där man kan sköta tidsbokningar och andra vårdkontakter direkt via 1177.se.

 

En tydlig och positiv trend i samhället är att fler engagerar sig allt mer i sin egen hälsa. Som medborgarföreträdare har vi ett stort ansvar att ge människor ökad kunskap och insikt om vad som krävs för att kunna påverka den egna hälsoutvecklingen. Det är vår övertygelse att förbättrad kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, med en gemensam bild av vad som sagts och gjorts, kommer att förbättra vårdkvaliteten.

 

Vi vill även införa en rad andra självbetjäningstjänster, där patienter och betrodda anhöriga ska kunna utföra vissa åtgärder elektroniskt med Bank-ID. Det handlar exempelvis om att boka och avboka tider, förnya recept, läsa provsvar, betala patientavgifter, följa remisser, fylla i en hälsodeklaration samt att ta emot och skicka meddelanden till vården.