2017-11-18

Sofia Remnerts och Liberalerna Nyköpings motion om att erbjuda alla män så kallade PSA-prov (test för prostatacancer) enligt samma regelverk som gäller för mammografi, vann bifall på Liberalernas landsmöte som pågår denna helg i Västerås med röstsiffrorna 93 mot 75. Detta trots att partistyrelsen inte yrkade bifall på motionen.

Som kvinna har jag rätt till kostnadsfri mammografi för att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadie. Den här möjligheten erbjuds inte för att upptäcka prostatacancer hos män. Jag ser det som en självklar jämställdhetspolitisk reform att även män ska erbjudas möjligheten att tidigt hitta vad som faktiskt är den vanligaste formen av cancer och lätt kan spridas vidare till andra cancerformer. Att Liberalernas landsmöte biföll min motion ser jag som en stor framgång, och nu kan vi hjälpa fler att behålla sin sambo, man, pappa eller morfar, säger Sofia Remnert (L) gruppledare i Nyköping.

Fakta
Motionen från Sofia Remnert och Liberalerna Nyköping benämns som G42 och behandlades under sjukvårdsavsnittet på landsmötet.

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Provet tas genom ett blodprov i armen. PSA-värdet är enbart en indikation på att prostatacancer kan förekomma, eller att risk för prostatacancer föreligger.

 

Kontaktperson:
Sofia Remnert, ombud och gruppledare Nyköping 073 9994 436
Victor Zetterman, politisk sekreterare Landstinget – 072 1422 347 – victor.zetterman@liberalerna.se