Se alla

Starta hjärtan med hjälp av drönare!

Pressmeddelande

Fredag 12 februari 2021

Inför söndagens alla hjärtans dag lämnar Liberalerna idag in en motion om att Region Sörmland ska undersöka möjligheten att införa hjärtstartsdrönare.

– Ny teknik kan rädda liv på ett sätt som vi inte ens drömt om för bara ett decennium sedan. Sörmland bör ligga i framkanten och bidra till en positiv teknikutveckling, säger Liberalernas gruppledare Ewa Callhammar.

En drönare kan användas för många olika ändamål, den kan flyga av sig själv eller fjärrstyras. Använt på rätt sätt kan tekniken användas för att utveckla hälso- och sjukvården i Sörmland. På flera håll har man nu t ex utvecklat drönare som kan transportera hjärtstartare för att hjälpa människor som drabbats av hjärtstopp. Ett system med hjärtstartardrönare skulle öka tryggheten för många människor särskilt i vårt län med många äldre boende i glesbygd. Ambulanser har ofta långa utryckningstider i dessa områden och hjärtstartardrönare skulle kunna rädda liv. Drönarna kan därför vara ett viktigt komplement dit ambulanser har svårt att nå i tid. I ett försök inom området genomförs i norra Roslagen och på Karolinska Institutet testas och utvärderas drönarsystem inom hälso- och sjukvården. Systemet bygger på en samverkan med SOS Alarm räddningstjänsten.

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. På årsbasis innebär det att av de 10 000 människor per år i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus så överlever 500 personer (Källa: Sveriges Hjärtstartarregister). Den viktigaste enskilda faktorn för att öka överlevnaden är att minska tiden mellan hjärtstopp och det att patienten defibrilleras. Att snabbt kunna få tillgång till en hjärtdefibrillator (eller i folkmun hjärtstartare) är med andra ord avgörande för att kunna rädda liv vid ett hjärtstopp.

Motion Hjärtstartsdrönare

Kontakt:

Ewa Callhammar, gruppledare
Eva.callhammar@regionsormland.se
072-1480679