Idag, den 29 oktober, presenterade Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna sin gemensamma budget för Region Sörmland. Det är en offensiv budget som täpper till underskotten i sjukvården samtidigt som flertalet satsningar görs som kommer att öka patientens upplevelse av sjukvården.

Exempel på reformer i budgeten:

  • Husläkarsystem införs och ska vara fullt utbyggt 2022.
  • All telefonhantering lyfts bort från vårdcentralerna och in i 1177.
  • Den årliga uppräkningen höjs till 4,5% vilket helt täpper till underskotten i sjukvården.
  • Primärvården får en större andel av regionens budget.
  • Ozonreningsverk ska byggas i samverkan med länets kommuner för att rena läkemedelsrester i avloppsvattnet.

 

Här kan du läsa budgeten i sin helhet.