Publicerad i Katrineholms-Kuriren den 26 november 2018

Sjukvården var väljarnas viktigaste fråga. Det förstår vi. Behovet av reformer är stort – oavsett vilken regering som styr Sverige. Reformer som ger vårdpersonal förutsättningar att ge alla patienter en god och snabb vård, och som stärker patienternas ställning i vården. Reformviljan behövs både på nationell och på regional nivå, inte minst här i Sörmland.

Liberalerna ingår tyvärr inte i den styrande majoriteten i Landstinget Sörmland. Det hindrar oss däremot inte från att lägga konstruktiva och framtidsinriktade förslag som, om de genomfördes, skulle innebära en avsevärd förbättring för sörmlänningarna i vardagen.

– En stark primärvård – som kan ge snabb vård i vardagen. Alla som bor i Sörmland måste kunna få en trygghet och kontinuitet, där fler vårdbehov kan tillgodoses av husläkaren och läkarens team med bland annat sjuksköterska, psykolog och dietist. Viktigt är också att vi själva kan få välja vår husläkare – en person som vi har förtroende för och som kan fungera som en guide i vården, även när det handlar om mer specialiserad vård utanför vårdcentralen.

Många partier har talat om att vi måste satsa på vårdcentraler och husläkare. Det är dags att gå från vackra ord till konkreta samtal för att åstadkomma en reform. I Sörmland satsar vi därför stort på att återföra de resurser som saknats för att sjukvården ska kunna stå på egna ben och faktiskt få kostnadstäckning för de uppgifter de utför.

– Valfrihet för alla. Människor oavsett bakgrund ska kunna välja husläkare men också annan slags vård. För äldre, personer med många olika sjukdomar och dem med långvarig sjukdom är valfriheten extra viktig – då är vården en stor och återkommande del av vardagen. Vi liberaler strävar efter att vårdval ska gälla på fler områden. Vi har i vår skuggbudget föreslagit att vårdval ska införas från den 1 juli inom ögon, mödravård, utprovning av hörapparat och gynekologi.

Två viktiga saker förenar dessa reformområden. Det krävs både nationell och regionala insatser. Och – allt bygger på vårdpersonalens kunnande och engagemang. Därför är personalpolitiken i vården helt avgörande.  Landsting och regioner måste bli bättre arbetsgivare, och med stöd av staten möjliggöra karriärer och god löneutveckling inte minst för sjuksköterskor.

Liberalerna har konkreta förslag för en vård som ger människor både trygghet och frihet. Nu tar vi ansvar för att driva på den styrande majoriteten med framåtsyftande och liberala förslag för en bättre sjukvård i Sörmland.

Anna Starbrink (L)
Sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Ewa Callhammar (L)
Gruppledare Landstinget Sörmland