Se alla

Kandidera i valet 2022 för Liberalerna

Vill du också kämpa för frihetliga värderingar i svensk politik? Kandidera för Liberalerna inför valet till riksdag, region och kommun! Eller varför inte tipsa oss om någon du tycker passar bra för uppdraget? Vi erbjuder dig ett härligt liberalt gäng med mycket skratt och glädje, vidareutveckling och inflytande över politiken som förs. Du erbjuder oss din tid och kraft för ett friare samhälle.

Det är nu möjligt att ställa upp i, och föreslå personer, till de rådgivande omröstningarna för riksdags-, region- och kommunlistor i Södermanlands län. Inför varje allmänt val fastställer partierna sina valsedlar. Hur man gör det fungerar olika i olika partier. I Liberalerna har vi interna medlemsomröstningar som en del av processen för att avgöra vem och i vilken ordning våra politiker ska stå i. I Södermanlands län kallas dessa omröstningar provval (rådgivande omröstningar) och är en del av nomineringsarbetet som pågår under augusti-december 2021.

Ställ upp till riksdagslistan för Södermanlands län

Ställ upp till regionlistan för Södermanlands län

Tipsa om en person du vill se som kandidat i Liberalernas rådgivande omröstningar inför riksdag- eller regionvalet

Ställ upp till kommunlistan
Eskilstuna
Nyköping
Strängnäs
Katrineholm
Flen
Trosa
Gnesta
Oxelösund
Vingåker

Tipsa om en person du vill se som kandidat i Liberalernas rådgivande omröstningar inför kommunvalet

Vill du ställa upp i alla tre valen måste du registrera dig på samtliga formulär

Viktiga datum

23 augusti öppnar möjligheten att kandidera samt nominera personer till riksdags-, regionlistor och kommunlistor

17 oktober stänger möjligheten att kandidera samt nominera personer till riksdags-, regionlistor och kommunlistor

3 november – 21 november pågår den rådgivande omröstningen för riksdags-, regionlistor och kommunlistor

I slutet av november fastställs riksdags- och regionlistor på ett nomineringsmöte med ombud från länets 9 föreningar

I december fastställer de flesta kommunföreningar sina kommunlistor på ett nomineringsmöte

Vad innebär nomineringsarbetet?

Nomineringsarbetet pågår på tre nivåer parallellt (riksdag, region och kommun). Händelseförloppet ser nästan likadant ut på alla tre nivåer. Det startar med en nomineringsperiod när vem som helst kan nominera vem som helst som man tror och tycker borde kandidera för Liberalerna. Därefter tillfrågas den som nominerats om de vill kandidera i den rådgivande omröstningen. De personer som väljer att kandidera får fylla i en kandidatpresentation. Under hösten 2021 får alla som varit medlemmar i Liberalerna i minst 3 månader rösta. När omröstningen är avslutad behandlar en särskild nomineringskommitté resultatet och föreslår därefter vilka personer som ska stå på respektive valsedel samt i vilken ordning. De slutgiltiga valsedlarna fastställs under november-januari 2021 av flera nomineringsmöten.

Samtycka till kandidatur genom kandidatförklaring

Kandidaterna ska samtycka till kandidaturen att de vill ställa upp för partiet i valet, genom att fylla i en så kallad kandidatförklaring. Om kandidaterna ska kandidera i flera val ska de fylla i en förklaringsblankett för varje val. Dessa blanketter ska lämnas in till länsstyrelsen senast när valsedlarna beställs. Datum meddelas via val.se, men brukar infalla i mars-april valår.

Dokumentbank