Publicerad i Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren den 3/9-2018.

Den enskilda människans ställning i vården ska stärkas. Vi ska kunna förvänta oss vård i tid, och ha frihet att välja i vården. Socialdemokraterna går till val på att hindra enskilt drivna verksamheter att verka i vården. Effekten av vore att kraftigt minskat inflytande för enskilda människor över det viktigaste vi har vår egen och våra näras hälsa. Liberalerna vill det motsatta.

Idag är det lättare för en människa i Sörmland att välja vård i något annat EU land än att göra det i Sverige eller rent av i sitt eget landsting. Det vill vi ändra på.

Patientlagen som tillkom under Alliansregeringen har gett patienter möjlighet att välja öppenvård i annat landsting än det egna. Det måste göras mer känt, bland allmänheten och i vården.

Fritt vårdval i hela landet. Stärk patientlagen så att patienten får rätt att välja vård hos olika vårdgivare inom såväl det egna landstinget som i annat landsting.  Landstingen ska om patienter så önskar informera om, hänvisa till och boka besök hos verksamheter i andra landsting.

ttre information till patienterna. Relevant information ska finnas lätt tillgänglig via nätet. Var och en kan då jämföra olika vårdgivare och ha möjlighet till väl grundade val. Relevanta fakta och patienternas omdömen om vården ska finnas på 1177/Vårdguiden.

Stärk mångfalden.När patienterna själva får makt att välja uppstår en positiv konkurrens om vårdidéer som kan pressa kvaliteten uppåt. Mångfald ger dessutom vårdpersonalen fler arbetsgivare. Det gör vårdyrken mer attraktiva och underlättar den framtida kompetensförsörjningen. Liberalerna säger bestämt nej till regeringens förslag om att stoppa enskilt drivna vårdverksamheter med vinstförbud och krångliga regelverk. Vi vill istället se fler vårdgivare som erbjuder såväl primärvård som specialistvård i hela landet.

Fokus på kvalitet. Oavsett vem som utför vården krävs uppföljning av såväl kvalitet som att resurser används korrekt. Vårdgivare som inte lever upp till kvalitetskraven och inte åtgärdar brister ska inte få fortsätta, oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi. Liberalerna går till val på att öka valfriheten och inflytandet över vården. Stor frihet för den enskilda och mångfald bland utförare i kombination i en gemensamt finansierad välfärd: det är socialliberalismens recept för en hälso- och sjukvård som förmår möta patienternas behov och vilja att behålla makten över sitt liv, även när man drabbas av sjukdom.

Anna Starbrink (L)
sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Ewa Callhammar (L)
Toppkandidat Landstinget Sörmland