Preliminär tidsplan

09.00-12.00 Valvinst 2018

12.00-13.00 Lunch

Tal av partisekreterare Maria Arnholm

13.00-14.00 Årsmötesförhandlingar

14.00 Fika

14.15-16.00 Årsmötesförhandlingar

Handlingar

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse(kommer senare)

Valberedningens förslag

Landstingsgruppens rapport

Valvinst 2018

Vi anordnar en valutbildning för alla intresserade att engagera sig i valet. Den anordnas i samband med årsmötet. Känner du att du behöver mer kött på benen?  Då är detta något för dig, här går vi genom partiets profilfrågor i valet och hur du har samtal, förstås också landstingspolitik. Se till anmäla dig, du gör det via samma formulär som till årsmötet.nedan.

 

Anmälan & specialkost

Du anmäler dig via denna länk.  Du anmäler vilka delar av dagen du kan vara med på.

Du som är i behov av specialkost behöver anmäla dig/det senast tisdagen den 10 april.

Frågor

Mejla till sodermanland@liberalerna.se eller ring valombudsmannen Andreas Froby 0730722700

Varmt välkommen

Göran Hammarlund

Förbundsordförande