Liberalerna och Koalitionen i Landstinget Sörmland har i dag presenterar vårt förslag till budget för landstingets verksamheter 2018. Det är en budget som tar höjd för de satsningar vi behöver göra för att klara de utmaningar vi kommer möta under budgetåret.

Detta är våra viktigaste satsningar.

320 miljoner tillförs hälso- och sjukvården. Vi förstärker primärvården med 100 miljoner och satsar 38 miljoner på Framtidens hälso- och sjukvård som är landstingets strategi för att uppnå målet om Sveriges friskaste län 2025.

Personalsatsningar. Liberalerna har under mandatperioden infört flera karriärtjänster i sjukvården. Det är nu möjligt för en undersköterska att utbilda sig till sjuksköterska med stöd av landstinget. Vi fortsätter nu den inslagna vägen och skjuter till 4 miljoner på ett kliniskt träningscenter där vår personal kan öva verklighetstroget. Vi satsar även 3 miljoner kronor på att öka personalens trygghet på jobbet, detta bland annat i form av mer resurser till väktare vid akutmottagningarna när vården skall ta hand om brottsoffer.

Investeringstempot är högt. Under 2018 investerar vi totalt en halv miljard i bland annat våra sjukhus. För att kunna bedriva en vård i världsklass behövs även moderna och anpassade lokaler, och dessa investeringar genomför Liberalerna nu.

Kulturen får ett tillskott. Under hösten 2018 kommer länsmuseet i Nyköping att invigas. Ett museum som visar på Sörmlands kulturarv och historia. Vi satsar även på att utveckla Sörmlandsmodellen där barn och unga i Sörmland erbjuds kulturupplevelser utan kostnad. Vi kommer även att öppna en ny rehabträdgård i Eskilstuna, ett projekt som i dag redan bedrivs på Nynäs för att rehabilitera dem med stressproblematik och liknande.