Artikel från Dagens Medicin

 

I konsekvensbeskrivningen från verksamheten till det beslut landstingsstyrelsen i Sörmland fattade nyligen om antalet vårdplatser på barnkliniken står det att läsa följande:

”En minskning av antalet fastställda vårdplatser från 20 till 15 innebär att avdelningen har goda förutsättningar att möta de sörmländska barnens behov av slutenvård, samtidigt som klinikens förutsättningar att bemanna avdelningen på ett arbetsmiljömässigt tillfredsställande sätt möjliggörs. Det kommer även leda till att kliniken kan fortsätta driva förändringsarbete för att utveckla den mobila vården för Sörmlands medborgare som är yngre än 18 år.”

Vi i Koalitionen ser en stängning av outnyttjade vårdplatser, med oförändrade resurser till barnkliniken, som ett naturligt sätt att bekräfta faktum på marken samtidigt som vi uppmuntrar till nya moderna och ofta mobila arbetssätt. Vi håller oss bestämt ifrån att ifrågasätta en väl fungerande verksamhet och dess bedömning av hur många vårdplatser som faktiskt behövs.

Magnus Leivik (M), Jonas Lindeberg (VfP) och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) gör tvärtom i Dagens Medicin den 15 september. De anser att de själva, bättre än verksamheten, kan avgöra hur många vårdplatser barnkliniken behöver. Med en genomsnittlig beläggningsgrad på 67 procent och en progressiv verksamhetschef som hela tiden försöker utveckla den barnmedicinska sjukvården kan vi inte se debattörernas agerande som uttryck för något annat än ett försök att skrämma barnfamiljer och ta kortsiktiga politiska poänger. Vi beklagar detta.

Fredrik Lundgren (L)
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Monica Johansson (S)
Finanslandstingsråd

Mattias Claesson (C)
Vice finanslandstingsråd

Anna Wåhlström (MP)
Folkhälso- och miljölandstingsråd