Sörmland har länge plågats av långa köer inom ögonsjukvården, det är därför extra tråkigt att länets ende privata aktör på området kommer försvinna i maj 2021 om rätt politiska beslut inte tas av de styrande partierna i Region Sörmland.

Den uppskattade privata ögonklinik som finns idag i Eskilstuna producerar idag fler kataraktoperationer än hela Region Sörmland, och trots detta är köerna fortsatt långa inom just ögonsjukvården. En starroperation blir ofta livsförändrande när den väl genomförs, men lämnas den grå starren obehandlad kan detta tyvärr leda till svåra komplikationer i värsta fall till att man blir blind.

Liberalerna ser därför med oro på faktumet att länets största producent av kataraktoperationer inom ett år kan behöva stänga sin uppskattade verksamhet på grund av politiska beslut att utestänga privata aktörer från ögonsjukvården i Sörmland. Att köerna är oerhört långa idag och endast drygt hälften får vård inom tid borde istället innebära att man öppnar upp för fler aktörer som vill bidra till minskade väntetider och ökad tillgänglighet inom ögonsjukvården. Att Region Sörmland själva inom den egna verksamheten skulle klara av att göra de operationer som den privata ögonkliniken idag gör är en utopi och köerna har och kommer växa än mer under den coronaepidemi vi just nu befinner oss i.

Liberalerna föreslår därför att ett vårdval införs inom ögonsjukvården där fler aktörer kan bidra till vår gemensamma välfärd och säkerställa att alla sörmlänningar som är i behov av en kataraktoperation också får den i tid.

Ewa Callhammar (L)

Gruppledare Region Sörmland